Iterative Method


The longest BeatPaths this week are:
SA → GS → HOU → LAC → CLE → TOR → BOS → MEM → UTA → WAS → ATL → DEN → CHI → SAC → DET → MIN → ORL → PHI → BKN → PHO
SA → GS → HOU → LAC → CLE → TOR → BOS → MEM → UTA → WAS → ATL → DEN → CHI → SAC → DET → CHA → ORL → PHI → BKN → PHO
SA → GS → HOU → LAC → CLE → TOR → BOS → MEM → UTA → WAS → ATL → MIL → IND → SAC → DET → MIN → ORL → PHI → BKN → PHO
SA → GS → HOU → LAC → CLE → TOR → BOS → MEM → UTA → WAS → ATL → MIL → IND → SAC → DET → CHA → ORL → PHI → BKN → PHO
SA → GS → HOU → LAC → CLE → TOR → BOS → MEM → UTA → WAS → POR → DEN → CHI → SAC → DET → MIN → ORL → PHI → BKN → PHO
SA → GS → HOU → LAC → CLE → TOR → BOS → MEM → UTA → WAS → POR → DEN → CHI → SAC → DET → CHA → ORL → PHI → BKN → PHO

These teams have no surviving BeatLosses:
SA

These teams have no surviving BeatWins:
LAL, PHO

These were the BeatLoops resolved:
ATL → CHI → UTA → ATL
ATL → CHI → CHA → ATL
ATL → DAL → LAC → ATL
ATL → DAL → LAL → ATL
ATL → DAL → WAS → ATL
ATL → DEN → LAC → ATL
ATL → DEN → LAL → ATL
ATL → HOU → DET → ATL
ATL → HOU → LAC → ATL
ATL → HOU → LAL → ATL
ATL → HOU → MIN → ATL
ATL → HOU → WAS → ATL
ATL → HOU → CHA → ATL
ATL → MIL → DET → ATL
ATL → MIL → LAC → ATL
ATL → NY → MIN → ATL
ATL → NY → CHA → ATL
ATL → PHI → WAS → ATL
ATL → PHI → CHA → ATL
ATL → TOR → DET → ATL
ATL → TOR → LAL → ATL
ATL → TOR → UTA → ATL
ATL → TOR → WAS → ATL
BOS → DET → DEN → BOS
BOS → IND → OKC → BOS
BOS → MEM → DEN → BOS
BOS → MEM → SA → BOS
BOS → MIA → CLE → BOS
BOS → CHA → DEN → BOS
BOS → CHA → OKC → BOS
CHI → CLE → MIL → CHI
CHI → CLE → MIN → CHI
CHI → CLE → NY → CHI
CHI → CLE → WAS → CHI
CHI → MIA → HOU → CHI
CHI → MIA → MIL → CHI
CHI → MIA → MIN → CHI
CHI → MIA → WAS → CHI
CHI → PHI → MIL → CHI
CHI → PHI → NY → CHI
CHI → PHI → WAS → CHI
CHI → SAC → MIN → CHI
CHI → TOR → DAL → CHI
CHI → TOR → DEN → CHI
CHI → TOR → MIL → CHI
CHI → TOR → NY → CHI
CHI → TOR → WAS → CHI
CHI → UTA → DAL → CHI
CHI → UTA → HOU → CHI
CHI → UTA → MIL → CHI
CHI → UTA → MIN → CHI
CHI → UTA → NY → CHI
CHI → UTA → WAS → CHI
CHI → NO → MIN → CHI
CHI → NO → NY → CHI
CHI → CHA → DAL → CHI
CHI → CHA → DEN → CHI
CLE → IND → LAC → CLE
CLE → MIL → LAC → CLE
CLE → MIN → LAC → CLE
CLE → NY → MIA → CLE
CLE → ORL → MIA → CLE
CLE → TOR → MIA → CLE
CLE → CHA → MIA → CLE
DAL → LAC → MEM → DAL
DAL → LAC → PHO → DAL
DAL → LAC → SA → DAL
DAL → LAC → UTA → DAL
DAL → LAC → CHA → DAL
DAL → LAL → MEM → DAL
DAL → MIL → DET → DAL
DAL → MIL → OKC → DAL
DAL → MIL → PHO → DAL
DAL → WAS → DEN → DAL
DAL → WAS → PHO → DAL
DAL → WAS → CHA → DAL
DAL → BKN → DET → DAL
DAL → BKN → PHO → DAL
DEN → IND → DET → DEN
DEN → IND → HOU → DEN
DEN → IND → OKC → DEN
DEN → LAC → MEM → DEN
DEN → LAC → POR → DEN
DEN → LAC → SA → DEN
DEN → LAC → CHA → DEN
DEN → LAL → MEM → DEN
DEN → MIL → DET → DEN
DEN → MIL → OKC → DEN
DEN → MIL → POR → DEN
DEN → NY → MEM → DEN
DEN → NY → CHA → DEN
DEN → ORL → DET → DEN
DEN → PHO → TOR → DEN
DET → LAL → MEM → DET
DET → MIN → ORL → DET
DET → PHI → MIL → DET
DET → PHI → BKN → DET
DET → POR → MEM → DET
DET → POR → SAC → DET
DET → POR → BKN → DET
DET → CHA → ORL → DET
DET → CHA → BKN → DET
GS → LAC → SA → GS
HOU → LAC → MIA → HOU
HOU → LAC → SA → HOU
HOU → LAC → UTA → HOU
HOU → NY → IND → HOU
HOU → NY → MIA → HOU
HOU → OKC → MIA → HOU
HOU → OKC → UTA → HOU
HOU → ORL → MIA → HOU
HOU → POR → MIA → HOU
HOU → WAS → IND → HOU
HOU → CHA → MIA → HOU
IND → LAC → MIA → IND
IND → LAC → NY → IND
IND → LAC → SA → IND
IND → OKC → MIA → IND
IND → OKC → NY → IND
IND → ORL → MIA → IND
IND → PHI → MIL → IND
IND → PHI → NY → IND
IND → PHI → WAS → IND
IND → SAC → TOR → IND
LAC → MEM → MIN → LAC
LAC → MIA → MIL → LAC
LAC → MIA → MIN → LAC
LAC → NY → MIN → LAC
LAC → POR → MIN → LAC
LAC → SAC → MIN → LAC
LAC → SA → MIN → LAC
LAC → UTA → MIL → LAC
LAC → UTA → MIN → LAC
LAC → NO → MIN → LAC
LAL → MEM → MIN → LAL
LAL → MEM → SA → LAL
LAL → MEM → UTA → LAL
MEM → PHI → NY → MEM
MEM → PHO → NY → MEM
MEM → SA → OKC → MEM
MEM → SA → POR → MEM
MEM → UTA → NY → MEM
MIA → MIL → NY → MIA
MIA → MIL → OKC → MIA
MIA → MIL → ORL → MIA
MIA → MIL → POR → MIA
MIA → MIN → ORL → MIA
MIA → SAC → TOR → MIA
MIA → WAS → NY → MIA
MIA → WAS → POR → MIA
MIA → WAS → CHA → MIA
MIL → OKC → PHI → MIL
MIL → OKC → UTA → MIL
MIL → ORL → PHI → MIL
MIL → PHO → TOR → MIL
MIL → SAC → TOR → MIL
MIN → PHO → NY → MIN
NY → ORL → PHI → NY
NY → SAC → PHO → NY
NY → SAC → TOR → NY
NY → SAC → NO → NY
NY → CHA → OKC → NY
OKC → PHI → CHA → OKC
OKC → NO → POR → OKC
OKC → NO → CHA → OKC
ORL → PHI → CHA → ORL
PHO → TOR → POR → PHO
PHO → TOR → UTA → PHO
PHO → TOR → WAS → PHO
PHO → TOR → BKN → PHO
PHO → TOR → NO → PHO
POR → SAC → TOR → POR
POR → SAC → NO → POR
SAC → TOR → UTA → SAC
SAC → TOR → WAS → SAC
ATL → CHI → CLE → MIN → ATL
ATL → CHI → CLE → WAS → ATL
ATL → CHI → CLE → CHA → ATL
ATL → CHI → SAC → MIN → ATL
ATL → CHI → NO → MIN → ATL
ATL → CHI → NO → CHA → ATL
ATL → MIL → POR → MIN → ATL
ATL → MIL → SAC → MIN → ATL
ATL → NY → SAC → MIN → ATL
BOS → DAL → CHI → CLE → BOS
BOS → DET → POR → OKC → BOS
CHI → CLE → MIN → DAL → CHI
CHI → CLE → TOR → DAL → CHI
CHI → CLE → TOR → DEN → CHI
CHI → CLE → WAS → DEN → CHI
CHI → CLE → CHA → DAL → CHI
CHI → CLE → CHA → DEN → CHI
CHI → SAC → DET → DAL → CHI
CHI → SAC → MIN → DAL → CHI
CHI → NO → MIN → DAL → CHI
CHI → NO → CHA → DAL → CHI
CHI → NO → CHA → DEN → CHI
DAL → MIL → IND → DET → DAL
DAL → MIL → POR → DEN → DAL
DAL → MIL → POR → MIN → DAL
DAL → MIL → POR → OKC → DAL
DAL → MIL → SAC → DET → DAL
DAL → MIL → SAC → MIN → DAL
DEN → IND → DET → POR → DEN
DEN → IND → DET → CHA → DEN
DET → POR → MIA → SAC → DET
DET → POR → OKC → MEM → DET
DET → POR → OKC → SAC → DET
DET → POR → OKC → UTA → DET
DET → CHA → MIA → SAC → DET
MIL → POR → OKC → UTA → MIL
OKC → UTA → WAS → POR → OKC
ATL → CHI → SAC → DET → CHA → ATL
ATL → DEN → IND → DET → CHA → ATL
ATL → MIL → IND → DET → CHA → ATL
ATL → MIL → SAC → DET → CHA → ATL
ATL → NY → SAC → DET → CHA → ATL


Rank
Team
Score
Out
In
1
8.00
144011
0
2
5.65
71985
0.82
3
3.72
31088
4.6
4
2.92
19169
10
5
2.45
13551
13
6
2.10
9930
12
7
1.90
8134
20
8
1.48
4965
49
9
1.01
2370
74
10
0.95
2224
174
11
0.71
1306
183
12
0.18
450
373
13
-0.02
227
228
14
-0.32
91
327
15
-0.41
50
422
16
-0.49
233
770
17
-0.59
111
907
18
-0.64
140
1048
19
-0.73
84
1299
20
-1.14
7.2
2958
21
-1.30
69
3848
22
-1.51
51
5157
23
-1.58
21
5668
24
-2.14
16
10327
25
-3.18
6.0
22782
26
-3.21
5.4
23253
27
-3.74
4.2
31500
28
-4.70
0
49837
29
-5.34
1.4
64122
30
-6.00
0
81128