Iterative Method


The longest BeatPaths this week are:
SA → GS → LAC → CLE → TOR → BOS → MEM → UTA → WAS → ATL → DEN → CHI → NO → NY → SAC → DET → MIN → ORL → PHI → BKN → PHO
SA → GS → LAC → CLE → TOR → BOS → MEM → UTA → WAS → ATL → DEN → CHI → NO → NY → SAC → DET → CHA → ORL → PHI → BKN → PHO
SA → GS → LAC → CLE → TOR → POR → MEM → UTA → WAS → ATL → DEN → CHI → NO → NY → SAC → DET → MIN → ORL → PHI → BKN → PHO
SA → GS → LAC → CLE → TOR → POR → MEM → UTA → WAS → ATL → DEN → CHI → NO → NY → SAC → DET → CHA → ORL → PHI → BKN → PHO

These teams have no surviving BeatLosses:
SA

These teams have no surviving BeatWins:
LAL, PHO

These were the BeatLoops resolved:
ATL → BOS → DET → ATL
ATL → BOS → LAL → ATL
ATL → BOS → MIN → ATL
ATL → BOS → UTA → ATL
ATL → BOS → CHA → ATL
ATL → CHI → UTA → ATL
ATL → CHI → CHA → ATL
ATL → CLE → LAL → ATL
ATL → CLE → MIN → ATL
ATL → CLE → WAS → ATL
ATL → CLE → CHA → ATL
ATL → DAL → LAL → ATL
ATL → DAL → WAS → ATL
ATL → DEN → LAC → ATL
ATL → DEN → LAL → ATL
ATL → HOU → LAC → ATL
ATL → HOU → LAL → ATL
ATL → HOU → MIN → ATL
ATL → HOU → WAS → ATL
ATL → HOU → CHA → ATL
ATL → MIL → DET → ATL
ATL → MIL → LAC → ATL
ATL → MIL → CHA → ATL
ATL → NY → MIN → ATL
ATL → NY → CHA → ATL
ATL → PHI → WAS → ATL
ATL → PHI → CHA → ATL
ATL → TOR → DET → ATL
ATL → TOR → LAL → ATL
ATL → TOR → UTA → ATL
ATL → TOR → WAS → ATL
BOS → DET → DEN → BOS
BOS → IND → OKC → BOS
BOS → MEM → DEN → BOS
BOS → MIA → CLE → BOS
BOS → CHA → DEN → BOS
BOS → CHA → OKC → BOS
CHI → CLE → MIL → CHI
CHI → CLE → MIN → CHI
CHI → CLE → NY → CHI
CHI → CLE → WAS → CHI
CHI → MIA → HOU → CHI
CHI → MIA → MIL → CHI
CHI → MIA → MIN → CHI
CHI → MIA → WAS → CHI
CHI → PHI → NY → CHI
CHI → PHI → WAS → CHI
CHI → SAC → DAL → CHI
CHI → SAC → MIN → CHI
CHI → TOR → DAL → CHI
CHI → TOR → DEN → CHI
CHI → TOR → MIL → CHI
CHI → TOR → NY → CHI
CHI → TOR → WAS → CHI
CHI → UTA → DAL → CHI
CHI → UTA → HOU → CHI
CHI → UTA → MIL → CHI
CHI → UTA → MIN → CHI
CHI → UTA → NY → CHI
CHI → UTA → WAS → CHI
CHI → NO → MIN → CHI
CHI → NO → NY → CHI
CHI → CHA → DAL → CHI
CHI → CHA → DEN → CHI
CLE → IND → LAC → CLE
CLE → MIL → LAC → CLE
CLE → MIN → LAC → CLE
CLE → NY → MIA → CLE
CLE → ORL → MIA → CLE
CLE → TOR → MIA → CLE
DAL → LAL → MEM → DAL
DAL → MIL → DET → DAL
DAL → MIL → PHO → DAL
DAL → MIL → SAC → DAL
DAL → MIL → CHA → DAL
DAL → WAS → DEN → DAL
DAL → WAS → DET → DAL
DAL → WAS → PHO → DAL
DAL → WAS → SAC → DAL
DAL → WAS → CHA → DAL
DAL → BKN → DET → DAL
DAL → BKN → PHO → DAL
DEN → IND → DET → DEN
DEN → IND → HOU → DEN
DEN → IND → OKC → DEN
DEN → LAC → MEM → DEN
DEN → LAC → POR → DEN
DEN → LAC → SA → DEN
DEN → LAC → CHA → DEN
DEN → LAL → MEM → DEN
DEN → MIL → DET → DEN
DEN → MIL → POR → DEN
DEN → MIL → CHA → DEN
DEN → NY → CHA → DEN
DEN → ORL → DET → DEN
DEN → PHO → TOR → DEN
DEN → NO → POR → DEN
DEN → NO → CHA → DEN
DET → MIN → ORL → DET
DET → PHI → WAS → DET
DET → PHI → BKN → DET
DET → POR → SAC → DET
DET → POR → BKN → DET
DET → CHA → ORL → DET
DET → CHA → BKN → DET
GS → LAC → SA → GS
HOU → LAC → MIA → HOU
HOU → LAC → SA → HOU
HOU → LAC → UTA → HOU
HOU → NY → IND → HOU
HOU → NY → MIA → HOU
HOU → OKC → MIA → HOU
HOU → OKC → UTA → HOU
HOU → ORL → MIA → HOU
HOU → POR → MIA → HOU
HOU → WAS → IND → HOU
IND → LAC → MIA → IND
IND → LAC → NY → IND
IND → LAC → SA → IND
IND → OKC → MIA → IND
IND → OKC → NY → IND
IND → ORL → MIA → IND
IND → PHI → NY → IND
IND → PHI → WAS → IND
IND → SAC → TOR → IND
LAC → MEM → MIN → LAC
LAC → MIA → MIL → LAC
LAC → MIA → MIN → LAC
LAC → NY → MIN → LAC
LAC → POR → MIN → LAC
LAC → SAC → MIN → LAC
LAC → SA → MIN → LAC
LAC → UTA → MIL → LAC
LAC → UTA → MIN → LAC
LAC → NO → MIN → LAC
LAL → MEM → UTA → LAL
MIA → MIL → NY → MIA
MIA → MIL → ORL → MIA
MIA → MIL → POR → MIA
MIA → MIN → ORL → MIA
MIA → SAC → TOR → MIA
MIA → WAS → NY → MIA
MIA → WAS → POR → MIA
MIL → PHO → TOR → MIL
MIL → SAC → TOR → MIL
MIN → PHO → NY → MIN
NY → ORL → PHI → NY
NY → SAC → PHO → NY
NY → SAC → TOR → NY
NY → SAC → NO → NY
NY → CHA → OKC → NY
OKC → PHI → CHA → OKC
OKC → NO → POR → OKC
OKC → NO → CHA → OKC
ORL → PHI → CHA → ORL
PHO → TOR → POR → PHO
PHO → TOR → UTA → PHO
PHO → TOR → WAS → PHO
PHO → TOR → BKN → PHO
PHO → TOR → NO → PHO
POR → SAC → TOR → POR
POR → SAC → NO → POR
SAC → TOR → UTA → SAC
SAC → TOR → WAS → SAC
ATL → CHI → CLE → CHA → ATL
ATL → CHI → NO → CHA → ATL
ATL → DEN → NO → CHA → ATL
ATL → MIL → DET → CHA → ATL
BOS → DAL → CHI → CLE → BOS
BOS → DET → POR → OKC → BOS
CHI → CLE → MIN → DAL → CHI
CHI → CLE → TOR → DAL → CHI
CHI → CLE → TOR → DEN → CHI
CHI → CLE → CHA → DAL → CHI
CHI → SAC → DET → DAL → CHI
CHI → SAC → MIN → DAL → CHI
CHI → NO → MIN → DAL → CHI
CHI → NO → CHA → DAL → CHI
DEN → IND → DET → POR → DEN
DET → POR → MEM → UTA → DET
DET → POR → OKC → SAC → DET
DET → POR → OKC → UTA → DET
MEM → UTA → MIL → POR → MEM
MEM → UTA → WAS → POR → MEM
MIA → WAS → POR → OKC → MIA
MIL → POR → OKC → UTA → MIL
OKC → UTA → WAS → POR → OKC


Rank
Team
Score
Out
In
1
7.52
320674
0
2
5.39
164333
0.33
3
3.29
61147
3.7
4
2.70
41242
6.5
5
2.53
36161
4.1
6
2.20
27416
13
7
2.18
26946
11
8
1.52
13205
36
9
0.97
5317
30
10
0.96
5292
84
11
0.90
4702
155
12
0.70
2875
71
13
0.67
2790
235
14
0.38
1200
398
15
-0.19
560
759
16
-0.29
340
814
17
-0.46
201
1406
18
-0.55
130
1874
19
-0.66
123
2606
20
-0.94
85
5063
21
-1.30
63
9656
22
-1.50
46
12796
23
-1.66
19
15704
24
-2.32
14
30540
25
-3.16
5.5
56392
26
-3.27
4.7
60519
27
-3.59
2.5
73202
28
-4.05
0
92907
29
-6.10
0.71
210513
30
-6.59
0
245781