Iterative Method


The longest BeatPaths this week are:
SA → CLE → HOU → OKC → WAS → BOS → MEM → UTA → IND → DET → DEN → NO → NY → POR → MIA → DAL → MIL → CHI → SAC → MIN → PHO → ORL → PHI → BKN
SA → CLE → TOR → OKC → WAS → BOS → MEM → UTA → IND → DET → DEN → NO → NY → POR → MIA → DAL → MIL → CHI → SAC → MIN → PHO → ORL → PHI → BKN
SA → GS → TOR → OKC → WAS → BOS → MEM → UTA → IND → DET → DEN → NO → NY → POR → MIA → DAL → MIL → CHI → SAC → MIN → PHO → ORL → PHI → BKN

These teams have no surviving BeatLosses:
SA

These teams have no surviving BeatWins:
BKN

These were the BeatLoops resolved:
ATL → CHI → UTA → ATL
ATL → CLE → BOS → ATL
ATL → CLE → LAL → ATL
ATL → CLE → MIN → ATL
ATL → CLE → PHO → ATL
ATL → CLE → WAS → ATL
ATL → CLE → CHA → ATL
ATL → DAL → LAL → ATL
ATL → DAL → WAS → ATL
ATL → DEN → BOS → ATL
ATL → DEN → LAC → ATL
ATL → DEN → MIN → ATL
ATL → DEN → PHO → ATL
ATL → HOU → DET → ATL
ATL → HOU → LAC → ATL
ATL → HOU → PHO → ATL
ATL → HOU → WAS → ATL
ATL → HOU → CHA → ATL
ATL → IND → DET → ATL
ATL → IND → LAC → ATL
ATL → IND → MIN → ATL
ATL → MIA → MIN → ATL
ATL → MIA → WAS → ATL
ATL → MIL → PHO → ATL
ATL → NY → MIN → ATL
ATL → NY → CHA → ATL
ATL → ORL → WAS → ATL
ATL → PHI → LAC → ATL
ATL → SAC → DET → ATL
ATL → SAC → MIN → ATL
ATL → SAC → CHA → ATL
ATL → SA → BOS → ATL
ATL → SA → DET → ATL
ATL → SA → GS → ATL
ATL → SA → LAL → ATL
ATL → SA → MIN → ATL
ATL → SA → PHO → ATL
ATL → SA → WAS → ATL
ATL → SA → CHA → ATL
ATL → BKN → DET → ATL
ATL → BKN → PHO → ATL
BOS → DAL → POR → BOS
BOS → DAL → WAS → BOS
BOS → DET → DEN → BOS
BOS → DET → POR → BOS
BOS → IND → CLE → BOS
BOS → IND → OKC → BOS
BOS → LAC → CLE → BOS
BOS → LAC → POR → BOS
BOS → LAC → SA → BOS
BOS → MEM → DEN → BOS
BOS → MEM → GS → BOS
BOS → MEM → SA → BOS
BOS → MIA → DEN → BOS
BOS → MIA → WAS → BOS
BOS → MIL → OKC → BOS
BOS → MIL → POR → BOS
BOS → NY → POR → BOS
BOS → ORL → OKC → BOS
BOS → ORL → POR → BOS
BOS → ORL → SA → BOS
BOS → ORL → TOR → BOS
BOS → ORL → WAS → BOS
BOS → PHI → POR → BOS
BOS → SAC → DEN → BOS
BOS → SAC → TOR → BOS
BOS → UTA → CLE → BOS
BOS → BKN → DEN → BOS
BOS → CHA → OKC → BOS
CHI → CLE → HOU → CHI
CHI → CLE → MIL → CHI
CHI → CLE → MIN → CHI
CHI → CLE → NY → CHI
CHI → CLE → WAS → CHI
CHI → MEM → DAL → CHI
CHI → MEM → DEN → CHI
CHI → MEM → HOU → CHI
CHI → MEM → MIN → CHI
CHI → MIA → DAL → CHI
CHI → MIA → DEN → CHI
CHI → MIA → HOU → CHI
CHI → MIA → MIL → CHI
CHI → MIA → MIN → CHI
CHI → MIA → WAS → CHI
CHI → ORL → DAL → CHI
CHI → ORL → WAS → CHI
CHI → PHI → LAC → CHI
CHI → PHI → MIL → CHI
CHI → PHI → NY → CHI
CHI → SAC → DEN → CHI
CHI → SAC → MIN → CHI
CHI → TOR → DEN → CHI
CHI → TOR → MIL → CHI
CHI → TOR → MIN → CHI
CHI → TOR → NY → CHI
CHI → TOR → WAS → CHI
CHI → UTA → DAL → CHI
CHI → UTA → MIL → CHI
CHI → UTA → MIN → CHI
CHI → UTA → NY → CHI
CHI → BKN → DEN → CHI
CHI → NO → MIN → CHI
CHI → NO → NY → CHI
CLE → HOU → LAC → CLE
CLE → MIA → IND → CLE
CLE → MIL → IND → CLE
CLE → NY → IND → CLE
CLE → ORL → SA → CLE
CLE → PHI → LAC → CLE
CLE → TOR → UTA → CLE
CLE → WAS → LAC → CLE
DAL → MIL → MEM → DAL
DAL → MIL → OKC → DAL
DAL → MIL → ORL → DAL
DAL → POR → DEN → DAL
DAL → POR → MEM → DAL
DAL → POR → MIA → DAL
DAL → POR → UTA → DAL
DAL → WAS → DEN → DAL
DAL → WAS → CHA → DAL
DEN → IND → DET → DEN
DEN → IND → HOU → DEN
DEN → IND → OKC → DEN
DEN → IND → SAC → DEN
DEN → IND → BKN → DEN
DEN → LAC → MEM → DEN
DEN → LAC → MIA → DEN
DEN → LAC → POR → DEN
DEN → LAC → SAC → DEN
DEN → LAC → SA → DEN
DEN → MIL → MEM → DEN
DEN → MIL → OKC → DEN
DEN → MIL → POR → DEN
DEN → MIL → SAC → DEN
DEN → MIL → BKN → DEN
DEN → NY → MEM → DEN
DEN → NY → MIA → DEN
DEN → NY → POR → DEN
DEN → NY → SAC → DEN
DEN → NY → BKN → DEN
DEN → ORL → OKC → DEN
DEN → ORL → POR → DEN
DEN → ORL → SAC → DEN
DEN → ORL → SA → DEN
DEN → ORL → TOR → DEN
DEN → ORL → WAS → DEN
DEN → ORL → BKN → DEN
DEN → PHO → DET → DEN
DEN → PHO → MIA → DEN
DEN → PHO → TOR → DEN
DEN → NO → MIA → DEN
DET → MIA → HOU → DET
DET → MIA → IND → DET
DET → MIA → SAC → DET
DET → MIA → BKN → DET
DET → MIN → PHO → DET
DET → POR → MEM → DET
DET → POR → SAC → DET
DET → POR → UTA → DET
DET → POR → BKN → DET
DET → NO → PHO → DET
DET → CHA → BKN → DET
GS → LAC → MEM → GS
GS → LAC → SA → GS
GS → MIL → MEM → GS
GS → NY → MEM → GS
GS → OKC → MEM → GS
GS → ORL → SA → GS
GS → POR → MEM → GS
HOU → LAC → MEM → HOU
HOU → LAC → MIA → HOU
HOU → LAC → SA → HOU
HOU → NY → IND → HOU
HOU → NY → MEM → HOU
HOU → NY → MIA → HOU
HOU → OKC → MEM → HOU
HOU → OKC → MIA → HOU
HOU → ORL → SA → HOU
HOU → PHO → MIA → HOU
HOU → POR → MEM → HOU
HOU → POR → MIA → HOU
HOU → NO → MIA → HOU
HOU → CHA → MIA → HOU
IND → LAC → MIA → IND
IND → LAC → UTA → IND
IND → MIN → MIL → IND
IND → OKC → MIA → IND
IND → OKC → NY → IND
LAC → MEM → PHI → LAC
LAC → MIA → WAS → LAC
LAC → ORL → PHI → LAC
LAC → ORL → WAS → LAC
LAC → SA → PHI → LAC
LAC → SA → WAS → LAC
LAC → UTA → PHI → LAC
LAL → PHI → POR → LAL
MEM → MIN → MIL → MEM
MEM → PHI → MIL → MEM
MEM → PHI → NY → MEM
MEM → PHI → POR → MEM
MEM → PHO → NY → MEM
MEM → SA → OKC → MEM
MEM → SA → POR → MEM
MEM → UTA → MIL → MEM
MEM → UTA → NY → MEM
MEM → NO → NY → MEM
MIA → MIL → OKC → MIA
MIA → MIL → PHO → MIA
MIA → MIL → POR → MIA
MIA → MIN → PHO → MIA
MIA → SAC → TOR → MIA
MIA → SAC → NO → MIA
MIA → SAC → CHA → MIA
MIA → WAS → NY → MIA
MIA → WAS → PHO → MIA
MIA → WAS → POR → MIA
MIA → WAS → NO → MIA
MIA → WAS → CHA → MIA
MIA → BKN → PHO → MIA
MIL → OKC → MIN → MIL
MIL → OKC → PHI → MIL
MIL → OKC → WAS → MIL
MIL → ORL → PHI → MIL
MIL → ORL → TOR → MIL
MIL → ORL → WAS → MIL
MIL → PHO → TOR → MIL
MIL → POR → MIN → MIL
MIL → POR → UTA → MIL
MIL → SAC → MIN → MIL
MIL → SAC → TOR → MIL
MIL → SAC → CHA → MIL
MIN → ORL → OKC → MIN
MIN → ORL → POR → MIN
MIN → ORL → SAC → MIN
MIN → ORL → SA → MIN
MIN → ORL → TOR → MIN
MIN → ORL → WAS → MIN
MIN → PHO → NY → MIN
MIN → PHO → TOR → MIN
NY → POR → UTA → NY
NY → SAC → TOR → NY
NY → SAC → NO → NY
NY → BKN → PHO → NY
NY → CHA → OKC → NY
OKC → PHO → ORL → OKC
OKC → PHO → TOR → OKC
OKC → WAS → CHA → OKC
OKC → NO → CHA → OKC
ORL → POR → UTA → ORL
ORL → SAC → CHA → ORL
ORL → SA → PHO → ORL
ORL → SA → CHA → ORL
ORL → TOR → UTA → ORL
ORL → WAS → PHO → ORL
ORL → WAS → CHA → ORL
ORL → BKN → PHO → ORL
PHI → POR → UTA → PHI
PHO → TOR → UTA → PHO
PHO → TOR → WAS → PHO
PHO → TOR → BKN → PHO
PHO → TOR → NO → PHO
POR → SAC → TOR → POR
SAC → TOR → WAS → SAC
ATL → DEN → DAL → LAL → ATL
ATL → DEN → MIN → LAL → ATL
ATL → HOU → DAL → LAL → ATL
ATL → HOU → DET → LAL → ATL
ATL → HOU → OKC → BOS → ATL
ATL → HOU → POR → LAL → ATL
ATL → HOU → WAS → BOS → ATL
ATL → HOU → WAS → LAL → ATL
ATL → HOU → CHA → LAL → ATL
ATL → MIA → DAL → LAL → ATL
ATL → MIA → MIN → LAL → ATL
ATL → MIL → IND → LAC → ATL
ATL → NY → MIN → LAL → ATL
ATL → NY → POR → LAL → ATL
ATL → NY → CHA → LAL → ATL
ATL → SAC → DET → LAL → ATL
ATL → SAC → MIN → LAL → ATL
BOS → IND → HOU → OKC → BOS
BOS → IND → HOU → WAS → BOS
CHI → ORL → PHI → MIL → CHI
CHI → SAC → DET → DAL → CHI
CHI → NO → CHA → DAL → CHI
CHI → NO → CHA → MIL → CHI
DAL → MIL → IND → DET → DAL
DAL → MIL → IND → HOU → DAL
DAL → MIL → SAC → DET → DAL
DAL → PHI → NY → MIA → DAL
DAL → PHI → NY → CHA → DAL
DEN → MIL → IND → DET → DEN
DEN → MIL → IND → HOU → DEN
DEN → MIL → SAC → DET → DEN
DEN → NY → SAC → DET → DEN
DET → NO → NY → SAC → DET
DET → CHA → MIA → SAC → DET
DET → CHA → MIL → IND → DET
DET → CHA → MIL → SAC → DET
HOU → PHI → MIL → IND → HOU
HOU → WAS → MIL → IND → HOU
HOU → CHA → MIL → IND → HOU
IND → LAC → MIA → MIL → IND
IND → ORL → PHI → MIL → IND
LAL → PHI → NY → MIN → LAL
LAL → PHI → NY → POR → LAL
LAL → PHI → NY → CHA → LAL
MIL → PHO → ORL → PHI → MIL
MIN → ORL → PHI → NY → MIN
NY → CHA → ORL → PHI → NY


Rank
Team
Score
Out
In
1
7.48
597291
0
2
4.56
221461
0.88
3
3.77
151792
0.16
4
2.80
83653
7.5
5
2.40
61531
1.8
6
1.90
38625
15
7
1.35
19445
30
8
1.28
17498
56
9
0.84
7563
57
10
0.66
4791
126
11
0.45
2388
185
12
0.31
1486
443
13
0.25
862
188
14
0.17
493
185
15
0.09
650
565
16
-0.27
532
1321
17
-0.37
289
1756
18
-0.39
224
1864
19
-0.42
152
1995
20
-0.75
120
6077
21
-0.93
61
9219
22
-1.30
31
18142
23
-1.61
23
27771
24
-1.90
14
38315
25
-2.15
12
49209
26
-2.43
2.3
62969
27
-2.56
4.4
69676
28
-3.75
4.1
149843
29
-4.57
2.0
222499
30
-6.63
0
468903